De huidige complexe samenleving, de focus op korte termijn successen en de toenemende afhankelijkheid van derden, vraagt om een andere aanpak van risicomanagement. In mijn visie dient risicomanagement gericht te zijn op het tijdig anticiperen van mogelijke kansen en bedreigingen, welke van invloed kunnen zijn op zowel de financiële als de maatschappelijke doelstellingen van een organisatie.

Een pro-actief risicomanagementbeleid is in deze dan ook ondersteunend aan het reguliere managementproces om de bedrijfscontinuïteit voor de lange termijn te waarborgen. Door een pro-actief risicomanagementbeleid te voeren wordt er tijd gecreëerd voor het vinden van een juiste balans tussen de risico cultuur, risico acceptatie, risico beheer en duurzaam ondernemen. Ervaring leert dat risicomanagement alleen binnen een organisatie gaat leven indien hier pragmatisch mee wordt omgegaan.

schema_zwart_nl

Mijn advies is dan ook om een pro-actieve continuïteitsgedachten te ontwikkelen en deze te positioneren rondom de dagelijkse managementpraktijk, t.w.: Personen | Veranderprocessen | Procesoptimalisatie | Opleiding & Training | Weerbaarheid | Managementsystemen | Kennisdeling